Servicii PSI

DOSAR PSI

Documentatia PSI se realizeaza la nivel de firma si tine cont de particularitatile locatiilor utilizate.

Aceasta contine toate documentele de organizare a activitatilor in domeniul situatiilor de urgenta conform legislatiei in vigoare.

Continutul dosarului este urmatorul:

 • stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor
 • planurile de evacuare
 • organizarea interventiei in caz de incendiu
 • intocmirea fisei de obiectiv

SERVICII PSI

Prestarile de servicii includ:

 • Efectuarea instruirilor
 • Stabilirea dotarilor tehnice de interventie necesare in caz de situatii de urgenta
 • Consultanta privind realizarea exercitiilor de evacuare
 • Prezenta la fiecare punct de lucru lunar pentru participarea la instructajele periodice
 • Completarea fiselor de instruire
 • Actualizarea dosarului psi
 • Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca
 • Planificarea si executarea de controale periodice
 • Reprezentarea la controalele ISU
 • Asistenta permanenta

PLANUL DE INTERVENTIE

Intocmirea si avizarea la ISU Teritorial.

Vezi continut: Anexa 3 OMAI 163/2007