814203 – operator la prelucrarea maselor plastice

814203 – operator la prelucrarea maselor plastice

in Lista codurilor COR