311530 – tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje

311530 – tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje

in Lista codurilor COR