263126 – secretar economic (studii superioare)

263126 – secretar economic (studii superioare)

in Lista codurilor COR