214943 – asistent de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor

214943 – asistent de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor

in Lista codurilor COR