214640 – asistent de cercetare in ingineria proceselor siderurgice

214640 – asistent de cercetare in ingineria proceselor siderurgice

in Lista codurilor COR