214474 – asistent de cercetare in autovehicule rutiere

214474 – asistent de cercetare in autovehicule rutiere

in Lista codurilor COR