214420 – subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini

214420 – subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini

in Lista codurilor COR