Asistenta Online

ASISTENTA ONLINE SSM

 • Consultanta privind SSM telefonica, Skype sau prin email;
 • Acces la platforma de testare online pentru instruirea la angajare;
 • Consultanta privind completarea fiselor de instruire;
 • Evidenta expirarii controalelor medicale si/sau psihologice;
 • Evidenta datelor de efectuare a instruirilor periodice si informarea angajatorului cand trebuie efectuate;
 • Actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • Actualizare instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
 • Actualizarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • Asistenta pentru realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca;
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;

ASISTENTA ONLINE SU

 • Consultanta privind SU telefonica, Skype sau prin email;
 • Acces la platforma de testare online pentru instruirea la angajare;
 • Consultanta privind completarea fiselor de instruire;
 • Evidenta datelor de efectuare a instruirilor periodice si informarea angajatorului cand trebuie efectuate;
 • Asistenta pentru realizarea masurilor dispuse cu prilejul vizitelor de control;
 • Actualizarea documentatiei de Situatii de urgenta;

Afla oferta instant pe chat